Preventief Medisch Onderzoek

Preventief Medisch Onderzoek

Gezondheidsbewustwording

Met het Preventief Medisch Onderzoek wordt inzicht gegeven in de gezondheidstoestand van de werknemer.

Afwijkende waarden of een te hoog profiel zijn objectieve gegevens, die de werknemer bewust maakt van zijn/haar gezondheid. Het onderzoek is functiegericht en drempelverlagend, doordat de doktersassistente niet alleen metingen verricht, maar tevens gezondheidscoach is.

Hiermee is een opening tot gezondheidsbevordering en -begeleiding gemaakt,  niet medicaliserend, maar gericht op voorkoming (preventie) van klachten. Dit alles in de bekende omgeving van de werkplek. Het doel is mensen proberen te motiveren zich gezonder te gedragen, zodat gezondheidsproblemen kunnen worden voorkomen en zo vroeg mogelijk worden opgespoord.