Preventief Medisch Onderzoek

Preventief Medisch Onderzoek

Het Preventief Medisch Onderzoek (P.M.O.)

Beter B.V. is gericht op het voorkomen van medische klachten bij werknemers. Dit gebeurt door middel van een Preventief Medisch Onderzoek, voorheen PAGO genoemd, dat op de bedrijfslocatie wordt uitgevoerd. Het team van Beter B.V. bestaat uit een fysiotherapeut, doktersassistente en een ditiste, met op afroep een (bedrijfs)arts. Deze diensten kunnen door de zorgverleners afzonderlijk worden verleend. Het doel is om reguliere gezondheidszorg te integreren in bedrijfsgezondheidszorg.

Een volledig gezondheidsbeleid gericht op preventie kan door ons verzorgd worden. Een juist zelfbeeld met gegevens over interne gezondheid, fysieke en mentale gesteldheid bestaande uit:

- Preventief Medisch Onderzoek (P.M.O.)
- Fysiek Arbeidsgerelateerde Belastbaarheidstesten
- Mentaal assessment

Preventief Medisch Onderzoek (P.M.O.)

Naar aanleiding van het P.M.O wordt informatie verkregen over verschillende interne ziekten zoals diabetes (suikerziekte). Daarnaast wordt er een risicoprofiel gemaakt voor het krijgen van hart- en vaatziekten (cardio vasculair risicoprofiel). Bij klachten of een te hoog risicoprofiel wordt een E.C.G. in rust gemaakt (hartfilmpje).

Dit onderzoek is mogelijk zowel digitaal als op papier. De uitslag kan n jaar lang worden gevolgd en een rapport over de bevindingen met adviezen wordt verstrekt. Direct na afloop van het onderzoek worden de resultaten van bovenstaande testen besproken. Het onderzoek wordt uitgevoerd op de bedrijfslocatie of in de directe nabijheid daarvan.

Fysiek Arbeidsgerelateerde Belastbaarheidstesten (Fysiek Assessment)

Individueel en specifiek gericht op de uit te voeren arbeidshouding en -beweging.

Keuzes uit deze testen zijn mogelijk en op maat te realiseren.
 

Het Preventief Medisch Onderzoek (P.M.O.), voorheen PAGO genoemd, bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Vragenlijsten (algemeen, leefstijl, bewegingsapparaat)
 • Lengte
 • Gewicht
 • Body Mass Index (B.M.I.)
 • Bloeddruk
 • Visus (gezichtsvermogen)
 • Urine
 • Bloedonderzoek
  • HB (ijzer)
  • Glucose (suiker)
  • Cholesterol
  • Triglycerine (vet)
  • G.G.T. (leverfunctie)

Tevens kan door Beter B.V. worden uitgevoerd:

 • audiogram (gehoortest)
 • longfunctie
 • kleurtest
 • dieptezien
 • onderzoek bewegingsapparaat


 Het Fysieke Assessment van Beter BV is een belastbaarheidsonderzoek. Dit onderzoek richt zich op de fysieke belastbaarheid van een medewerker in relatie tot arbeid.

De beoordeling of een medewerker zijn functie wel of niet fysiek kan uitvoeren, gebeurt vaak niet op basis van objectieve criteria. Het fysieke assessment van Beter BV brengt met een hogere mate van objectiviteit in kaart in hoeverre een medewerker belast kan worden voor het verrichten van arbeid.

Het belastbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde fysiotherapeut met kennis en ervaring op het gebied van arbeidsprocessen. Na de intake vindt onderzoek plaats naar de mobiliteit, de spierkracht (zowel functioneel als absoluut), cordinatie en algehele fitheid van de medewerker.

De onderzoeksresultaten worden vastgelegd in een beknopte rapportage. Hierin verschaft de fysiotherapeut op basis van de resultaten inzicht in de fysieke mogelijkheden van de medewerker tot het verrichten van arbeid.