Preventief Medisch Onderzoek

Preventief Medisch Onderzoek

Individuele aandacht

Gegevens uit het Preventief Medisch Onderzoek zijn individueel en worden beschermd door de wet op bescherming persoonsgegevens .

De individuele resultaten van het onderzoek worden niet doorgestuurd naar de werkgever. De totale resultaten worden anoniem in een groepsrapportage verwerkt en geven inzicht in de gezondheidstoestand van al uw werknemers.

Kernpunt in het onderzoek is contact tussen de gezondheidscoach (doktersassistente) en de werknemer. Zij is in staat handvaten aan te reiken in leefstijl, voeding  en beweging (c.q. sport). Denk hierbij aan voedingsschema’s en bewegingschema’s. Kortom gedragsverandering en gericht op eigen verantwoordelijkheid.